Welkom

Dank voor uw interesse in de Voedselbank voor dieren Zoetermeer.

Mijn naam is Marilynn van Dam-Babin en in februari 2014 ben ik in Zoetermeer begonnen met de Voedselbank voor dieren.

Dit initiatief is ontstaan doordat ik steeds vaker mensen tegenkwam die door financiële omstandigheden noodgedwongen afscheid moesten nemen van hun beestje(s). Met heel veel verdriet heb ik gezien hoe zwaar het afscheid is als iemand zijn huisdier weg moet doen terwijl men niets liever zou willen dan het te behouden. Niet alleen bij baasjes, maar ook het verdriet van het dier zelf gaat mij aan het hart.

Dit is iets dat naar mijn mening niet nodig zou moeten zijn en waar ik mij, door middel van deze voedselbank, sterk voor wil maken.

Waarom?

Mensen kiezen er niet voor in financiële nood te verkeren. Er zijn vele omstandigheden waar iemand geen invloed op kan hebben, die maken dat men zich ineens in een positie bevindt waarin men nooit had gedacht te zullen komen.

Voor veel mensen is het daarom vreselijk als zij ook nog eens hun dierbare huisdier weg zouden moeten doen (dieren die zij al jaren hebben), omdat zij het dier niet meer kunnen geven wat het nodig heeft.

Het blijkt dat er nog steeds te veel mensen (met dieren) zijn die echt niet rond kunnen komen zonder een beetje hulp. Denk daarbij vooral ook aan de ouderen.

Er zijn bij ons ook vrijwilligers, die in dezelfde situatie hebben gezeten of nog zitten en geheel buiten hun schuld in de problemen zijn geraakt. Vaak overkomt het je en heb je het maar te accepteren.

Maar het is onacceptabel als je al in de ellende zit en dan ook nog eens je huisdier weg moet doen.

Veel mensen – en wij ook – ervaren dat alsof je je kind weg moet doen.

Genoeg redenen waarom wij er zijn. U bent echt niet de enige en u hoeft zich nergens voor te schamen. Wij kennen het klappen van de zweep.

Overige hulpverleners 3

STICHTING BEVORDERING HUISDIERENWELZIJN

Deze Stichting steunt eigenaren met huisdieren die door omstandigheden (verlies baan, ziekte) in ernstige minima situatie zijn gekomen en onvoldoende kunnen zorgen voor hun huisdieren. Onder voorwaarden bieden zij financiële steun bij de behandeling van een acuut ziek of gewond huisdier.

STICHTING MENS & DIER NEDERLAND

Financiële hulp bij castratie/sterilisatie katten van minima •

Dieren-dieetvoedselbank

Mocht u – onze cliënten – in contact willen komen met één van de genoemde stichtingen dan kunt u ons hierover benaderen. Vraag eerst aan ons wat mogelijk is, want de kosten bij een reguliere dierenarts kunnen hoog oplopen!

Voor meer informatie verwijs ik naar hun website.

Waarom?`2

Mensen kiezen er niet voor in financiële nood te verkeren. Er zijn vele omstandigheden waar iemand geen invloed op kan hebben, die maken dat men zich ineens in een positie bevindt waarin men nooit had gedacht te zullen komen.

Voor veel mensen is het daarom vreselijk als zij ook nog eens hun dierbare huisdier weg zouden moeten doen (dieren die zij al jaren hebben), omdat zij het dier niet meer kunnen geven wat het nodig heeft.

Het blijkt dat er nog steeds te veel mensen (met dieren) zijn die echt niet rond kunnen komen zonder een beetje hulp. Denk daarbij vooral ook aan de ouderen.

                                    Eigen schild, dikke bult??  Neen, zo denken wij niet.

Er zijn bij ons ook vrijwilligers, die in dezelfde situatie hebben gezeten of nog zitten en geheel buiten hun schuld in de problemen zijn geraakt. Vaak overkomt het je en heb je het maar te accepteren.

Maar het is onacceptabel als je al in de ellende zit en dan ook nog eens je huisdier weg moet doen.

Veel mensen – en wij ook – ervaren dat alsof je je kind weg moet doen.

Genoeg redenen waarom wij er zijn. U bent echt niet de enige en u hoeft zich nergens voor te schamen. Wij kennen het klappen van de zweep.

Hoe werkt het?2

Wij verstrekken voer, mogelijk ook speeltjes, dekens, manden en alles wat ons wordt aangereikt.

Het voer wordt eenmaal per twee weken aan de cliënten verstrekt, bestemd voor twee weken.

Het is een aanvulling op het voer dat u zelf al verstrekt en is zoveel mogelijk afgestemd op het dier waaraan het wordt gegeven.

Wij zijn gehuisvest bij kledingbank MEVE, Dijkwater 3 in Meerzicht.  Aangezien wij daar te gast zijn, moeten er wel regels worden gesteld en deze dienen uiteraard te worden nageleefd, willen wij hun gastvrijheid niet verliezen.

Bij het afhalen van het voedsel kunnen er in het gebouw geen honden mee genomen worden. In de kledingwinkel lopen ook vaak kleine kinderen. Deze kinderen kunnen worden afgeschrikt als zij honden zien.

Mocht u onverhoopt het voer niet kunnen afhalen, wilt u dan tevoren even bellen of mailen. U kunt ook iemand schriftelijk machtigen.

Naam en handtekening van cliënt en de naam en handtekening van gemachtigde(n) zijn daartoe vereist. Op vertoon van dit bewijs zal het diervoer meegegeven worden.

Indien het voer drie keer achter elkaar niet wordt afgehaald, zonder afmelding, vervalt de overeenkomst en kunnen wij u niet meer helpen.

Eventueel bezorgen van het diervoer

Uitsluitend voor mensen die niet in staat zijn het benodigde voer zelf af te halen, is de mogelijkheid tot bezorgen aanwezig.

Hoe werkt het? 2

Wij verstrekken voer, mogelijk ook speeltjes, dekens, manden en alles wat ons wordt aangereikt.

Het voer wordt eenmaal per twee weken aan de cliënten verstrekt, bestemd voor twee weken.

Het is een aanvulling op het voer dat u zelf al verstrekt en is zoveel mogelijk afgestemd op het dier waaraan het wordt gegeven.

Wij zijn gehuisvest bij kledingbank MEVE, Dijkwater 3 in Meerzicht.  Aangezien wij daar te gast zijn, moeten er wel regels worden gesteld en deze dienen uiteraard te worden nageleefd, willen wij hun gastvrijheid niet verliezen.

Bij het afhalen van het voedsel kunnen er in het gebouw geen honden mee genomen worden. In de kledingwinkel lopen ook vaak kleine kinderen. Deze kinderen kunnen worden afgeschrikt als zij honden zien.

Mocht u onverhoopt het voer niet kunnen afhalen, wilt u dan tevoren even bellen of mailen. U kunt ook iemand schriftelijk machtigen.

Naam en handtekening van cliënt en de naam en handtekening van gemachtigde(n) zijn daartoe vereist. Op vertoon van dit bewijs zal het diervoer meegegeven worden.

Indien het voer drie keer achter elkaar niet wordt afgehaald, zonder afmelding, vervalt de overeenkomst en kunnen wij u niet meer helpen.

Eventueel bezorgen van het diervoer

Uitsluitend voor mensen die niet in staat zijn het benodigde voer zelf af te halen, is de mogelijkheid tot bezorgen aanwezig.

Waarom?

Mensen kiezen er niet voor in financiële nood te verkeren. Er zijn vele omstandigheden waar iemand geen invloed op kan hebben, die maken dat men zich ineens in een positie bevindt waarin men nooit had gedacht te zullen komen.

Voor veel mensen is het daarom vreselijk als zij ook nog eens hun dierbare huisdier weg zouden moeten doen (dieren die zij al jaren hebben), omdat zij het dier niet meer kunnen geven wat het nodig heeft.

Het blijkt dat er nog steeds te veel mensen (met dieren) zijn die echt niet rond kunnen komen zonder een beetje hulp. Denk daarbij vooral ook aan de ouderen.

                                    Eigen schild, dikke bult??  Neen, zo denken wij niet.

Er zijn bij ons ook vrijwilligers, die in dezelfde situatie hebben gezeten of nog zitten en geheel buiten hun schuld in de problemen zijn geraakt. Vaak overkomt het je en heb je het maar te accepteren.

Maar het is onacceptabel als je al in de ellende zit en dan ook nog eens je huisdier weg moet doen.

Veel mensen – en wij ook – ervaren dat alsof je je kind weg moet doen.

Genoeg redenen waarom wij er zijn. U bent echt niet de enige en u hoeft zich nergens voor te schamen. Wij kennen het klappen van de zweep.

Voor wie bedoeld?

De voedselbank voor dieren is bedoeld voor inwoners van Zoetermeer e.o., die te kampen hebben met financiële problemen. Die niet alleen mensen maar ook hun huisdier treffen.

In veel gevallen gaat het om mensen die hun werk zijn verloren, langdurig in de bijstand verkeren of te maken hebben met psychische problemen.

Kortom, het betreft vaak mensen met meervoudige problematiek en grote afstand tot de werkelijke arbeidsmarkt.

Gedreven en betrokken bij deze mensen, is de voedselbank voor dieren opgestart, waarbij de zorg voor de voeding voor het huisdier enigszins wordt verlicht.

Mensen die ingeschreven staan bij de voedselbank voor mensen komen in aanmerking voor de voedselbank voor dieren. Ook degenen die te maken hebben met schuldhulpverlening of een bewindvoerder hebben toegewezen gekregen, komen in aanmerking.

Deelname is in principe een tijdelijke zaak. De nadruk ligt op kortdurende hulp. Zodra iemand in staat is zijn of haar situatie te verbeteren moet dit kenbaar gemaakt worden en wordt de hulp stopgezet.

Welkom

Dank voor uw interesse in de Voedselbank voor dieren Zoetermeer.

Mijn naam is Marilynn van Dam-Babin en in februari 2014 ben ik in Zoetermeer begonnen met de Voedselbank voor dieren.

Dit initiatief is ontstaan doordat ik steeds vaker mensen tegenkwam die door financiële omstandigheden noodgedwongen afscheid moesten nemen van hun beestje(s). Met heel veel verdriet heb ik gezien hoe zwaar het afscheid is als iemand zijn huisdier weg moet doen terwijl men niets liever zou willen dan het te behouden. Niet alleen bij baasjes, maar ook het verdriet van het dier zelf gaat mij aan het hart.

Dit is iets dat naar mijn mening niet nodig zou moeten zijn en waar ik mij, door middel van deze voedselbank, sterk voor wil maken.

Voor wie bedoeld?

De voedselbank voor dieren is bedoeld voor inwoners van Zoetermeer e.o., die te kampen hebben met financiële problemen. Die niet alleen mensen maar ook hun huisdier treffen.

In veel gevallen gaat het om mensen die hun werk zijn verloren, langdurig in de bijstand verkeren of te maken hebben met psychische problemen.

Kortom, het betreft vaak mensen met meervoudige problematiek en grote afstand tot de werkelijke arbeidsmarkt.

Gedreven en betrokken bij deze mensen, is de voedselbank voor dieren opgestart, waarbij de zorg voor de voeding voor het huisdier enigszins wordt verlicht.

Mensen die ingeschreven staan bij de voedselbank voor mensen komen in aanmerking voor de voedselbank voor dieren. Ook degenen die te maken hebben met schuldhulpverlening of een bewindvoerder hebben toegewezen gekregen, komen in aanmerking.

Deelname is in principe een tijdelijke zaak. De nadruk ligt op kortdurende hulp. Zodra iemand in staat is zijn of haar situatie te verbeteren moet dit kenbaar gemaakt worden en wordt de hulp stopgezet.