Voor wie bedoeld?

De voedselbank voor dieren is bedoeld voor inwoners van Zoetermeer e.o., die te kampen hebben met financiële problemen. Die niet alleen mensen maar ook hun huisdier treffen.

In veel gevallen gaat het om mensen die hun werk zijn verloren, langdurig in de bijstand verkeren of te maken hebben met psychische problemen.

Kortom, het betreft vaak mensen met meervoudige problematiek en grote afstand tot de werkelijke arbeidsmarkt.

Gedreven en betrokken bij deze mensen, is de voedselbank voor dieren opgestart, waarbij de zorg voor de voeding voor het huisdier enigszins wordt verlicht.

Mensen die ingeschreven staan bij de voedselbank voor mensen komen in aanmerking voor de voedselbank voor dieren. Ook degenen die te maken hebben met schuldhulpverlening of een bewindvoerder hebben toegewezen gekregen, komen in aanmerking.

Deelname is in principe een tijdelijke zaak. De nadruk ligt op kortdurende hulp. Zodra iemand in staat is zijn of haar situatie te verbeteren moet dit kenbaar gemaakt worden en wordt de hulp stopgezet.